Faiz ve Ücretler

  Oran / Ücret Açıklama
Kart Ücreti 299 TL'ye varan ve sizin belirlediğiniz bir ücrettir.
Görsel Değişim Ücreti Flexi'nizin kart görselini kendiniz seçmeniz durumunda ekstrenize görsel değişim ücreti olarak 9,99 TL yansıtılır.
Ek Kart Ücreti Banka tarafından farklı bir ücret belirlenmediği sürece ek kartın dahil olduğu paket ücretinin 1/2'si kadardır.
Kart Yenileme Ücreti Kayıp/çalıntı nedeni ile kartlarınızın 1 takvim yılı içinde 1 ya da 2 kez değişmesi durumunda ücret alınmayacak, 3. değişim ile birlikte her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır. Ek kartlar da uygulamaya dahildir.
Akdi Faiz Oranı Flexi'nizin faiz oranını siz belirlersiniz.
Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, geri kalan borcunuz için bu faiz oranı uygulanır.
Gecikme Faizi

%2,34

Nakit Avans Faizi Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri ve nakit kullanım niteliğindeki işlemler için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. Flexi'niz için belirlediğiniz alışveriş faiz oranı ile nakit faiz oranı aynıdır.
*Nakit Avans Ücreti Yurtiçi

%3,75 + 6,80 TL
(minimum 6,80 TL)

%3,75 + 8 TL
(diğer bankalar)

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
Yurtdışı

%3,75 + 3,60 USD (min. 5 USD)

%3,75 + 2,40
EUR (min.5 EUR)

Limit Aşım Faizi %1,84 Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan net faiz oranıdır.
BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) %5 Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır.
KKDF(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) %15 Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır
Kampanya Katılım Ücreti Flexi ile tüm Bonus kampanyalarından ücretli olarak yararlanabilirsiniz.
Belirtilen ücret her kampanyaya katılım için 15 TL'ye kadar olmak üzere farklı ücretlendirilir ve “Kampanya katılım ücreti” olarak ekstrenize yansıtılır. İlgili kampanyalara katılım ile ilgili detaylı bilgi flexi.com.tr’de bulunmaktadır.

1 Ocak 2017 itibari ile akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanacaktır.

** Asıl kart ücretinin yarısıdır.

Flexi’nizden harcama yapmak daha da hesaplı!

Flexi ile dosya masrafı, başvuru ücreti gibi masraflar ya da bekleme dertleri olmadan
ihtiyacınız olduğu anda harcamanızı yapmaya devam ederken sadece minimum ödeme yaptığınızda
bile maliyetiniz tüketici kredilerinden daha az.